در حال نمایش 5 نتیجه

طراحی لباس الهه ایشتار

گرمای زایش را از اعماق زمین برمی‏گیرند و در دل زمین ریشه‏ می‏کنند تا خون را به چشمه‏‌سارها و آب

طراحی لباس دختر معبد افسانه گیلگمش

افسانه گیلگمش مجموعه ای از ماجراجویی، اخلاق و تراژدی است. گیلگمیش نخستین قهرمان انسانی و نخستین قهرمان تراژیک ثبت شده

طراحی لباس همسر اوتناپیشتیم (افسانه گیلگمش)

گفت:« در روزگاران گذشته اوتناپیشتیم مردی روحانی بود. از این پس او و همسرش در دوردست، در دهانه رودها خواهند